Ngành Quản lý và phát triển nguồn nhân lực

Mã ngành: 7340411

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản lý và phát triển nguồn nhân lực

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024