Ngành Quản lý và phát triển du lịch

Mã ngành: 7340418

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản lý và phát triển du lịch

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024