Ngành Quản lý tài nguyên khoáng sản

Mã ngành: 7850196

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Quản lý tài nguyên khoáng sản

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024