Ngành Logistic

Mã ngành: 6340113

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Logistic

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải
2 Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp
3 Trường cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
4 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức
5 Trường Cao đẳng Hoa Sen
6 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II
7 Trường Cao đẳng Thương mại
8 Trường Cao đẳng Long An
9 Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng
10 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
11 Trường Cao đẳng Kinh Tế TP.HCM
12 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
13 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. Hồ Chí Minh
14 Trường Cao đẳng Hàng Hải II
15 Trường Cao đẳng Hàng hải I
16 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V
17 Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm
18 Trường Cao đẳng Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh
19 Trường Cao đẳng Sài Gòn
20 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương VI
21 Trường Cao đẳng Viễn Đông
22 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
23 Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
24 Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2
25 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
26 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn
27 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải
2 Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp
3 Trường cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
4 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức
5 Trường Cao đẳng Hoa Sen
6 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II
7 Trường Cao đẳng Thương mại
8 Trường Cao đẳng Long An
9 Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng
10 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
11 Trường Cao đẳng Kinh Tế TP.HCM
12 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
13 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. Hồ Chí Minh
14 Trường Cao đẳng Hàng Hải II
15 Trường Cao đẳng Hàng hải I
16 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V
17 Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm
18 Trường Cao đẳng Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh
19 Trường Cao đẳng Sài Gòn
20 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương VI
21 Trường Cao đẳng Viễn Đông
22 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
23 Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
24 Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2
25 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
26 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn
27 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải
2 Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp
3 Trường cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
4 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức
5 Trường Cao đẳng Hoa Sen
6 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II
7 Trường Cao đẳng Thương mại
8 Trường Cao đẳng Long An
9 Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng
10 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
11 Trường Cao đẳng Kinh Tế TP.HCM
12 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
13 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. Hồ Chí Minh
14 Trường Cao đẳng Hàng Hải II
15 Trường Cao đẳng Hàng hải I
16 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V
17 Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm
18 Trường Cao đẳng Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh
19 Trường Cao đẳng Sài Gòn
20 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương VI
21 Trường Cao đẳng Viễn Đông
22 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
23 Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
24 Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2
25 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
26 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn
27 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II