Ngành Logistic

Mã ngành: 6340113

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Logistic

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải 10 10
2 Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp 10 10
3 Trường cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại 18 0
4 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức 10 10
5 Trường Cao đẳng Hoa Sen 10 10
6 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II 10 10
7 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn 10 10
8 Trường Cao đẳng Kinh Tế TP.HCM 14 0
9 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 10 10
10 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. Hồ Chí Minh 10 10
11 Trường Cao đẳng Hàng Hải II 10 10
12 Trường Cao đẳng Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh 10 10
13 Trường Cao đẳng Sài Gòn 10 10
14 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương VI 10 10
15 Trường Cao đẳng Viễn Đông 10 10
16 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 10 10
17 Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 10 10
18 Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 10 10
19 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn 10 10
20 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II 10 10

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải 10 10
2 Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp 10 10
3 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức 10 10
4 Trường Cao đẳng Hoa Sen 10 10
5 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II 10 10
6 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn 10 10
7 Trường Cao đẳng Kinh Tế TP.HCM 15 18
8 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 10 10
9 Trường Cao đẳng Hàng Hải II 10 10
10 Trường Cao đẳng Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh 12 12
11 Trường Cao đẳng Sài Gòn 10 10
12 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương VI 10 10
13 Trường Cao đẳng Viễn Đông 10 10
14 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 10 10
15 Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 12 12
16 Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn 10 10
17 Trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II 10 10

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023