Ngành Kinh tế giáo dục

Mã ngành: 7140199

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kinh tế giáo dục

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024