Ngành Bảo vệ môi trường đô thị

Mã ngành: 6850104

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Bảo vệ môi trường đô thị

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Cần Thơ

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Cần Thơ

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Cần Thơ