Ngành Lý luận lịch sử và phê bình mỹ thuật

Mã ngành: 7210101

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Lý luận lịch sử và phê bình mỹ thuật

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024