Ngành Kỹ thuật nữ công

Mã ngành: 7810502

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kỹ thuật nữ công

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024