Ngành Kỹ thuật nữ công

Mã ngành: 7810502

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Kỹ thuật nữ công

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023