Khoa Y Dược - Đại Học Đà Nẵng

Mã trường: DDY
Tên viết tắt:
Tên tiếng Việt: Khoa Y Dược - Đại Học Đà Nẵng
Tên tiếng Anh:
Website: smp.udn.vn/
Email:
Điện thoại: (0236) 3990461
Hotline:
Địa chỉ: Làng Đại học, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Y khoa 25.45 TO>=8.2, SI>=7, TTNV<=4
2 Dược học 24.75 TO>=8, HO>=8.25, TTNV<=2
3 Dược học 24.75 TO>=8, HO>=8.25, TTNV<=2
4 Điều dưỡng 19.1 TO>=7.6, HO>=4, TTNV<=2
5 Răng - Hàm - Mặt 25.7 TO>=8.2, HO>=8, TTNV<=2