Khoa Y Dược - Đại Học Đà Nẵng

Mã trường: DDY
Tên viết tắt:
Tên tiếng Việt: Khoa Y Dược - Đại Học Đà Nẵng
Tên tiếng Anh:
Website: smp.udn.vn/
Email:
Điện thoại: (0236) 3990461
Hotline:
Địa chỉ: Làng Đại học, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Y khoa 25.45 TO>=8.2, SI>=7, TTNV<=4
2 Dược học 24.75 TO>=8, HO>=8.25, TTNV<=2
3 Dược học 24.75 TO>=8, HO>=8.25, TTNV<=2
4 Điều dưỡng 19.1 TO>=7.6, HO>=4, TTNV<=2
5 Răng - Hàm - Mặt 25.7 TO>=8.2, HO>=8, TTNV<=2