Khoa Y - ĐHQG TP.HCM

Mã trường: QSY
Tên viết tắt: MEDVNU
Tên tiếng Việt: Khoa Y - ĐHQG TP.HCM
Tên tiếng Anh:
Điện thoại: 028 37242160
Hotline:
Địa chỉ: Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Y khoa (CLC) 26.45
2 Y khoa (CLC, KHCCTA) 25.6
3 Dược học (CLC) 25.3
4 Dược học (CLC, KHCCTA) 23.5
5 Dược học (CLC, KHCCTA) 25.45
6 Răng - Hàm - Mặt (CLC) 26.1
7 Răng - Hàm - Mặt (CLC, KHCCTA) 25.4
8 Y học cổ truyền 21
9 Điều dưỡng 19

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Y khoa (CLC) 87.4 Phương thức Ưu tiên xét tuyển (Tổng điểm Toán, Hóa, Sinh lớp 10,11,12)
2 Dược học (CLC) 86.5 Phương thức Ưu tiên xét tuyển (Tổng điểm Toán, Hóa, Sinh lớp 10,11,12)
3 Răng - Hàm - Mặt (CLC) 86.9 Phương thức Ưu tiên xét tuyển (Tổng điểm Toán, Hóa, Sinh lớp 10,11,12)
4 Y học cổ truyền 83.5 Phương thức Ưu tiên xét tuyển (Tổng điểm Toán, Hóa, Sinh lớp 10,11,12)
5 Điều dưỡng 72.7 Phương thức Ưu tiên xét tuyển (Tổng điểm Toán, Hóa, Sinh lớp 10,11,12)

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Y khoa (CLC) 950
2 Dược học (CLC) 909
3 Răng - Hàm - Mặt (CLC) 908
4 Y học cổ truyền 748
5 Điều dưỡng 657