Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế

Mã trường: DHE
Tên viết tắt: HUET
Tên tiếng Việt: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế
Tên tiếng Anh: SCHOOL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY – HUE UNIVERSITY
Điện thoại: 0234 3845 799
Hotline:
Địa chỉ: 01 Điện Biên Phủ, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) 18.5
2 Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Hệ Cử nhân) 18.5
3 Kỹ thuật điện 16.5
4 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 17.5
5 Kỹ thuật xây dựng 15.75
6 Kinh tế xây dựng 15.75