Ngành Khai thác thuỷ sản

Mã ngành: 7620304

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Khai thác thuỷ sản

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024