Ngành Hội họa

Mã ngành: 7210103

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Hội họa

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Đại Học Nghệ Thuật - Đại Học Huế 19 0

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023
1 Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam 30.63 0

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2022 2023