Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Học viện Phòng Không – Không Quân

Mã trường: PKH
Tên tiếng Việt: Học viện Phòng Không – Không Quân
Tên tiếng Anh: AIR DEFENSE - AIR FORCE ACADEMY
Địa chỉ: Kim Sơn, Sơn Tây, TP. Hà Nội
Website: hocvienpkkq.com/
Điện thoại: 069592892
Hotline: 0989562007
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 0