Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự

Mã trường: KQH
Tên viết tắt: MTA
Tên tiếng Việt: Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự
Tên tiếng Anh: MILITARY TECHNICAL ACADEMY
Website: mta.edu.vn/
Điện thoại: 069 515 200
Hotline:
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2020