Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở 2, TP.HCM

Mã trường: BVS
Tên viết tắt: PTIT
Tên tiếng Việt: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở 2, TP.HCM
Tên tiếng Anh: POSTS AND TELECOMMUNICATIONS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Điện thoại: 028 38297220
Hotline:
Địa chỉ: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kỹ thuật Điện tử viễn thông 21 TTNV <= 3
2 Công nghệ Internet vạn vật (IoT) 20.7 TTNV <= 1
3 Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử 19 TTNV <= 2
4 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá 19.05 TTNV = 1
5 Công nghệ Thông tin 25.85 TTNV <= 7
6 An toàn thông tin 25.05 TTNV <= 7
7 Công nghệ đa phương tiện 24.25 TTNV <= 8
8 Quản trị kinh doanh 21.7 TTNV <= 3
9 Marketing (dạy bằng tiếng Anh) 24.85 TTNV <= 7
10 Kế toán 22.9 TTNV <= 7

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kỹ thuật Điện tử viễn thông 22.93
2 Công nghệ Internet vạn vật (IoT) 25.48
3 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá 27.41
4 Công nghệ Thông tin 22.77
5 An toàn thông tin 23.41
6 Công nghệ đa phương tiện 22.64
7 Quản trị kinh doanh 26.25
8 Marketing (dạy bằng tiếng Anh) 24.18

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kỹ thuật Điện tử viễn thông 19.63
2 Công nghệ Internet vạn vật (IoT) 19.93
3 Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá 18.4
4 Công nghệ Thông tin 16.45
5 An toàn thông tin 18.98
6 Công nghệ đa phương tiện 17.45
7 Marketing (dạy bằng tiếng Anh) 17.98