Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Học viện Chính trị Công An nhân dân

Mã trường: HCA
Tên tiếng Việt: Học viện Chính trị Công An nhân dân
Tên tiếng Anh: PEOPLES POLICE POLITICAL ACADEMY
Địa chỉ: Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội
Website: hvctcand.edu.vn/
Điện thoại: 0243 838 6977
Hotline: 0975.634.350
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 21.4 Phía bắc, nam
2 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 20.81 Phía bắc, nam
3 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 23.06 Phía bắc, nam
4 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 25.93 Phía bắc, nữ
5 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 27.34 Phía bắc, nữ
6 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 26.68 Phía bắc, nữ
7 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 27.3 Phía nam, nam
8 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 22.59 Phía nam, nam
9 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 25.71 Phía nam, nữ
10 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 26.35 Phía nam, nữ
11 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 26.06 Phía nam, nữ