Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Học viện Chính trị Công An nhân dân

Mã trường: HCA
Tên viết tắt: PPPA
Tên tiếng Việt: Học viện Chính trị Công An nhân dân
Tên tiếng Anh: PEOPLES POLICE POLITICAL ACADEMY
Điện thoại: 0243 838 6977
Hotline: 0975.634.350
Địa chỉ: Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành
1 21.4 Phía bắc, nam
2 20.81 Phía bắc, nam
3 23.06 Phía bắc, nam
4 25.93 Phía bắc, nữ
5 27.34 Phía bắc, nữ
6 26.68 Phía bắc, nữ
7 27.3 Phía nam, nam
8 22.59 Phía nam, nam
9 25.71 Phía nam, nữ
10 26.35 Phía nam, nữ
11 26.06 Phía nam, nữ