Học Viện Cảnh sát nhân dân

Mã trường: CSH
Tên viết tắt: PPA
Tên tiếng Việt: Học Viện Cảnh sát nhân dân
Tên tiếng Anh: THE PEOPLE’S POLICE ACADEMY
Điện thoại: 0243 836 2811
Hotline: 069 234 6002
Địa chỉ: Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Nghiệp vụ Cảnh sát 19.46 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 1
2 Nghiệp vụ Cảnh sát 19.35 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 1
3 Nghiệp vụ Cảnh sát 21 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 1
4 Nghiệp vụ Cảnh sát 20.51 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 1
5 Nghiệp vụ Cảnh sát 22.59 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 1
6 Nghiệp vụ Cảnh sát 24.73 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 1
7 Nghiệp vụ Cảnh sát 24.83 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 1
8 Nghiệp vụ Cảnh sát 24.62 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 1
9 Nghiệp vụ Cảnh sát 20.74 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 2
10 Nghiệp vụ Cảnh sát 21.04 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 2
11 Nghiệp vụ Cảnh sát 22.27 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 2
12 Nghiệp vụ Cảnh sát 21.17 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 2
13 Nghiệp vụ Cảnh sát 25.6 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 2
14 Nghiệp vụ Cảnh sát 24.78 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 2
15 Nghiệp vụ Cảnh sát 24.64 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 2
16 Nghiệp vụ Cảnh sát 23.69 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 2
17 Nghiệp vụ Cảnh sát 20.23 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 3
18 Nghiệp vụ Cảnh sát 20.79 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 3
19 Nghiệp vụ Cảnh sát 21.33 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 3
20 Nghiệp vụ Cảnh sát 20.93 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 3
21 Nghiệp vụ Cảnh sát 23 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 3
22 Nghiệp vụ Cảnh sát 24.52 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 3
23 Nghiệp vụ Cảnh sát 24.46 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 3
24 Nghiệp vụ Cảnh sát 23.43 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 3
25 Nghiệp vụ Cảnh sát 15.98 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 8
26 Nghiệp vụ Cảnh sát 18.76 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 8
27 Nghiệp vụ Cảnh sát 19.57 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 8
28 Nghiệp vụ Cảnh sát 19.81 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 8
29 Nghiệp vụ Cảnh sát 15.63 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 8