Học Viện Cảnh sát nhân dân

Mã trường: CSH
Tên viết tắt: PPA
Tên tiếng Việt: Học Viện Cảnh sát nhân dân
Tên tiếng Anh: THE PEOPLE’S POLICE ACADEMY
Điện thoại: 0243 836 2811
Hotline: 069 234 6002
Địa chỉ: Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Nghiệp vụ Cảnh sát 19.46 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 1
2 Nghiệp vụ Cảnh sát 19.35 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 1
3 Nghiệp vụ Cảnh sát 21 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 1
4 Nghiệp vụ Cảnh sát 20.51 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 1
5 Nghiệp vụ Cảnh sát 22.59 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 1
6 Nghiệp vụ Cảnh sát 24.73 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 1
7 Nghiệp vụ Cảnh sát 24.83 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 1
8 Nghiệp vụ Cảnh sát 24.62 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 1
9 Nghiệp vụ Cảnh sát 20.74 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 2
10 Nghiệp vụ Cảnh sát 21.04 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 2
11 Nghiệp vụ Cảnh sát 22.27 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 2
12 Nghiệp vụ Cảnh sát 21.17 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 2
13 Nghiệp vụ Cảnh sát 25.6 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 2
14 Nghiệp vụ Cảnh sát 24.78 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 2
15 Nghiệp vụ Cảnh sát 24.64 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 2
16 Nghiệp vụ Cảnh sát 23.69 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 2
17 Nghiệp vụ Cảnh sát 20.23 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 3
18 Nghiệp vụ Cảnh sát 20.79 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 3
19 Nghiệp vụ Cảnh sát 21.33 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 3
20 Nghiệp vụ Cảnh sát 20.93 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 3
21 Nghiệp vụ Cảnh sát 23 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 3
22 Nghiệp vụ Cảnh sát 24.52 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 3
23 Nghiệp vụ Cảnh sát 24.46 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 3
24 Nghiệp vụ Cảnh sát 23.43 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 3
25 Nghiệp vụ Cảnh sát 15.98 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 8
26 Nghiệp vụ Cảnh sát 18.76 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 8
27 Nghiệp vụ Cảnh sát 19.57 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 8
28 Nghiệp vụ Cảnh sát 19.81 Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 8
29 Nghiệp vụ Cảnh sát 15.63 Điểm trúng tuyển nữ, Địa bàn 8