Học viện Cán bộ TP.HCM

Mã trường: HVC
Tên viết tắt:
Tên tiếng Việt: Học viện Cán bộ TP.HCM
Tên tiếng Anh:
Điện thoại: (028) 35160465
Hotline:
Địa chỉ: 324, Chu Văn An, Phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Luật 24.5
2 Công tác xã hội 17.25
3 Chính trị học 17
4 Quản lý Nhà nước 22
5 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 18.75

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Luật 18 ĐTB học tập 5 học kỳ đạt từ 6.0 trở lên
2 Công tác xã hội 18 ĐTB học tập 5 học kỳ đạt từ 6.0 trở lên
3 Chính trị học 18 ĐTB học tập 5 học kỳ đạt từ 6.0 trở lên
4 Quản lý Nhà nước 18 ĐTB học tập 5 học kỳ đạt từ 6.0 trở lên
5 Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 18 ĐTB học tập 5 học kỳ đạt từ 6.0 trở lên