Học viện Biên Phòng

Mã trường: BPH
Tên viết tắt: HVBP
Tên tiếng Việt: Học viện Biên Phòng
Tên tiếng Anh: BORDER GUARD ACADEMY.
Điện thoại: 0243 3830 531
Hotline: 069 596004
Địa chỉ: Phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngành Biên phòng 26.05 Tuyển thẳng HSG bậc THPT, thí sinh nam miền Bắc
2 Ngành Biên phòng 19.8 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam miền Bắc
3 Ngành Biên phòng 26.7 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam Quân khu 4 (Quảng Trị
4 Ngành Biên phòng 24 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam Quân khu 5
5 Ngành Biên phòng 24.6 Tuyển thẳng HSG bậc THPT, thí sinh nam Quân khu 7
6 Ngành Biên phòng 23.5 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam Quân khu 7
7 Ngành Biên phòng 24.5 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam Quân khu 9
8 Ngành Biên phòng 28 Tuyển thẳng HSG bậc THPT, thí sinh nam miền Bắc
9 Ngành Biên phòng 28.75 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Bắc. Thí sinh mức 28.75 điểm xét điểm môn Văn >= 9.25 điểm
10 Ngành Biên phòng 28 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Bắc. Thí sinh mức 28.75 điểm xét điểm môn Văn >= 9.25 điểm
11 Ngành Biên phòng 25.75 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam Quân khu 5, miền Nam. Thí sinh mức 25.75 điểm: TCP1 xét điểm môn Văn >= 7.25 điểm
12 Ngành Biên phòng 25.75 Xét tuyển điểm thi TN THPT, thí sinh nam Quân khu 7. Thí sinh mức 25.75 điểm xét điểm môn Văn >= 7.75
13 Ngành Biên phòng 26.75 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam Quân khu 9. Thí sinh mức 26.75 điểm xét điểm môn Văn >= 7.75
14 Ngành Luật 28.25 Thí sinh nam miền Bắc, xét tuyển kết quả thi TNTHPT. Thí sinh mức 28.25: TCP1: xét điểm môn Văn >= 8.5
15 Ngành Luật 26.75 Thí sinh nam miền Nam, xét tuyển kết quả thi TNTHPT. Thí sinh mức 26.75 xét điểm môn Văn >= 7.25