Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Học viện Biên Phòng

Mã trường: BPH
Tên viết tắt: HVBP
Tên tiếng Việt: Học viện Biên Phòng
Tên tiếng Anh: BORDER GUARD ACADEMY.
Điện thoại: 0243 3830 531
Hotline: 069 596004
Địa chỉ: Phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Biên phòng 24.7
2 Biên phòng 28.5 Thí sinh có mức điểm 28,5: tiêu chí phụ: Điểm môn Văn >= 8,25
3 Biên phòng 27
4 Biên phòng 27
5 Biên phòng 25.4
6 Biên phòng 27 Thí sinh mức 27 điểm
7 Biên phòng 20.4
8 Biên phòng 26.25 Thí sinh mức 26.25
9 Biên phòng 22.25
10 Biên phòng 27.5