Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Học viện Biên Phòng

Mã trường: BPH
Tên tiếng Việt: Học viện Biên Phòng
Tên tiếng Anh: BORDER GUARD ACADEMY.
Địa chỉ: Phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội
Website: www.hvbp.edu.vn/
Điện thoại: 0243 3830 531
Hotline: 069 596004
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Biên phòng - Thí sinh nam miền Bắc 24.7
2 Biên phòng - Thí sinh nam miền Bắc 28.5 Thí sinh có mức điểm 28,5: tiêu chí phụ: Điểm môn Văn >= 8,25
3 Biên phòng - Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT Huế) 27
4 Biên phòng - Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT Huế) 27
5 Biên phòng - Thí sinh nam Quân khu 5 25.4
6 Biên phòng - Thí sinh nam Quân khu 5 27 Thí sinh mức 27 điểm
7 Biên phòng - Thí sinh nam Quân khu 7 20.4
8 Biên phòng - Thí sinh nam Quân khu 7 26.25 Thí sinh mức 26.25
9 Biên phòng - Thí sinh nam Quân khu 9 22.25
10 Biên phòng - Thí sinh nam Quân khu 9 27.5