Học viện An ninh nhân dân

Mã trường: ANH
Tên viết tắt: PSA
Tên tiếng Việt: Học viện An ninh nhân dân
Tên tiếng Anh: PEOPLES SECURITY ACADEMY
Điện thoại: 0243 8 544 414
Hotline: 0692345898
Địa chỉ: 125 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Nghiệp vụ An ninh 19.03 Điểm trúng tuyển nam: Địa bàn 1
2 Nghiệp vụ An ninh 19.62 Điểm trúng tuyển nam: Địa bàn 1
3 Nghiệp vụ An ninh 20.53 Điểm trúng tuyển nam: Địa bàn 1
4 Nghiệp vụ An ninh 20.33 Điểm trúng tuyển nam: Địa bàn 1
5 Nghiệp vụ An ninh 23.88 Điểm trúng tuyển nữ: Địa bàn 1
6 Nghiệp vụ An ninh 25.66 Điểm trúng tuyển nữ: Địa bàn 1
7 Nghiệp vụ An ninh 24.92 Điểm trúng tuyển nữ: Địa bàn 1
8 Nghiệp vụ An ninh 25.3 Điểm trúng tuyển nữ: Địa bàn 1
9 Nghiệp vụ An ninh 21.61 Điểm trúng tuyển nam: Địa bàn 2
10 Nghiệp vụ An ninh 22.39 Điểm trúng tuyển nam: Địa bàn 2
11 Nghiệp vụ An ninh 21.84 Điểm trúng tuyển nam: Địa bàn 2
12 Nghiệp vụ An ninh 21.89 Điểm trúng tuyển nam: Địa bàn 2
13 Nghiệp vụ An ninh 24.69 Điểm trúng tuyển nữ: Địa bàn 2
14 Nghiệp vụ An ninh 23.16 Điểm trúng tuyển nữ: Địa bàn 2
15 Nghiệp vụ An ninh 24.56 Điểm trúng tuyển nữ: Địa bàn 2
16 Nghiệp vụ An ninh 22.44 Điểm trúng tuyển nữ: Địa bàn 2
17 Nghiệp vụ An ninh 20.06 Điểm trúng tuyển nam: Địa bàn 3
18 Nghiệp vụ An ninh 20.92 Điểm trúng tuyển nam: Địa bàn 3
19 Nghiệp vụ An ninh 21.63 Điểm trúng tuyển nam: Địa bàn 3
20 Nghiệp vụ An ninh 20.96 Điểm trúng tuyển nam: Địa bàn 3
21 Nghiệp vụ An ninh 22.13 Điểm trúng tuyển nữ: Địa bàn 3
22 Nghiệp vụ An ninh 24.94 Điểm trúng tuyển nữ: Địa bàn 3
23 Nghiệp vụ An ninh 25.3 Điểm trúng tuyển nữ: Địa bàn 3
24 Nghiệp vụ An ninh 24.64 Điểm trúng tuyển nữ: Địa bàn 3
25 Nghiệp vụ An ninh 19.12 Điểm trúng tuyển nam: Địa bàn 8
26 Nghiệp vụ An ninh 19.47 Điểm trúng tuyển nam: Địa bàn 8
27 Nghiệp vụ An ninh 20.24 Điểm trúng tuyển nam: Địa bàn 8
28 Nghiệp vụ An ninh 18.3 Điểm trúng tuyển nam: Địa bàn 8
29 An toàn thông tin 21.84 Điểm trúng tuyển nam, Phía bắc
30 An toàn thông tin 17.94 Điểm trúng tuyển nam, Phía bắc
31 An toàn thông tin 21.85 Điểm trúng tuyển nữ, Phía bắc
32 An toàn thông tin 23.26 Điểm trúng tuyển nữ, Phía bắc
33 An toàn thông tin 18.89 Điểm trúng tuyển nam: Phía Nam
34 An toàn thông tin 17.67 Điểm trúng tuyển nam: Phía Nam
35 An toàn thông tin 21.22 Điểm trúng tuyển nữ: Phía Nam
36 An toàn thông tin 22 Điểm trúng tuyển nữ: Phía Nam
37 Y khoa 15.64 Điểm trúng tuyển nam: Phía Bắc
38 Y khoa 15.1 Điểm trúng tuyển nam: Phía Nam