Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Học viện An ninh nhân dân

Mã trường: ANH
Tên viết tắt: PSA
Tên tiếng Việt: Học viện An ninh nhân dân
Tên tiếng Anh: PEOPLES SECURITY ACADEMY
Điện thoại: 0243 8 544 414
Hotline: 0692345898
Địa chỉ: 125 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Nghiệp vụ An ninh-Nam 25
2 Nghiệp vụ An ninh-Nam 23.32
3 Nghiệp vụ An ninh-Nam 22.35
4 Nghiệp vụ An ninh-Nữ 26.65
5 Nghiệp vụ An ninh phía Bắc đối với Nữ 26.64
6 Nghiệp vụ An ninh-Nữ 25.9
7 Gửi đào tạo ngành Y-Nam 21.42
8 Nghiệp vụ An ninh phía Nam đối với Nam 22.95
9 Nghiệp vụ An ninh phía Nam đối với Nam 20.55
10 Nghiệp vụ An ninh phía Nam đối với Nữ 26.24
11 Nghiệp vụ An ninh phía Nam đối với Nữ 25.68
12 Nghiệp vụ An ninh phía Nam đối với Nữ 26.05
13 An toàn thông tin phía Bắc 26.72
14 An toàn thông tin phía Bắc 24.75
15 An toàn thông tin phía Nam 24.64
16 An toàn thông tin phía Nam 21.28
17 Gửi đào tạo ngành Y 19.79