Ngành Diễn viên sân khấu kịch hát

Mã ngành: 6210212

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Diễn viên sân khấu kịch hát

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ TN THPT TN THPT

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024
1 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ TN THPT TN THPT