Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp

Mã trường: TGH
Tên viết tắt: TTG
Tên tiếng Việt: Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp
Tên tiếng Anh: MILITARY COLLEGE OF TANK ARMOUR OFFICER
Điện thoại: 02113 539 021
Hotline: 0974 177 426
Địa chỉ: Xã Tam Long, Huyện Kim Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp 22.8 Thí sinh nam miền Bắc
2 Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp 21.45 Thí sinh nam miền Nam