Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Trường Đại học Nguyễn Huệ)

Mã trường: LBH
Tên viết tắt: NHU
Tên tiếng Việt: Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Trường Đại học Nguyễn Huệ)
Tên tiếng Anh: NGUYEN HUE UNIVERSITY
Điện thoại: 02513 529 100
Hotline: 069681214.
Địa chỉ: Phường Tam Phước, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Chỉ huy tham mưu Lục quân 24.07 Thí sinh nam quân khu 4
2 Chỉ huy tham mưu Lục quân 19.95 Thí sinh nam quân khu 5
3 Chỉ huy tham mưu Lục quân 22.15 Thí sinh nam quân khu 7.
4 Chỉ huy tham mưu Lục quân 22 Thí sinh nam quân khu 9