Trường Sĩ Quan Đặc Công

Mã trường: DCH
Tên viết tắt: OVSF
Tên tiếng Việt: Trường Sĩ Quan Đặc Công
Tên tiếng Anh: OFFICER OF THE VIETNAMESE SPECIAL FORCES
Điện thoại: 0243 3840 625
Hotline: 0989393454
Địa chỉ: TT Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Chỉ huy tham mưu Đặc công 18.05 Thí sinh miền Bắc
2 Chỉ huy tham mưu Đặc công 22.45 Thí sinh miền Nam