Trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía nam)

Mã trường: HCN
Tên viết tắt: PPUTL
Tên tiếng Việt: Trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía nam)
Tên tiếng Anh: PEOPLES POLICE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND LOGISTICS
Điện thoại: 069.2324.285
Hotline:
Địa chỉ: Ngã 4 Đông Côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần 18.22 Nam, miền Bắc
2 Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần 21.06 Nữ, miền Bắc
3 Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần 17.67 Nam, miền Nam
4 Nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần 21.75 Nữ, miền Nam