Trường Đại học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An nhân dân (Phía Bắc)

Mã trường: HCB
Tên viết tắt: PPUTL
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An nhân dân (Phía Bắc)
Tên tiếng Anh: PEOPLES POLICE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND LOGISTICS
Điện thoại: 069 2324 285
Hotline:
Địa chỉ: Ngã 4 Đông Côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 20.75 Phía nam, nữ
2 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 24.23 Phía nam, nữ
3 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 23.48 Phía nam, nữ
4 Nhóm ngành xây dựng lực lượng CAND 23.15 Phía nam, nữ