Trường Đại học Hà Hoa Tiên

Mã trường: DHH
Tên viết tắt:
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Hà Hoa Tiên
Tên tiếng Anh:
Email:
Điện thoại:
Hotline:
Địa chỉ: Xã Hoàng Đông - Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com