Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam

Mã trường: CDD1204
Tên viết tắt: VCI
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam
Tên tiếng Anh: Vietnam Vocational College Of Industry And Comerce
Địa chỉ: Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 0
STT Tên ngành Điểm chuẩn
Hiện chưa có dữ liệu.