Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại (KOSEN Nhật Bản)

Mã trường: CDT1601
Tên viết tắt: COIT
Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại (KOSEN Nhật Bản)
Tên tiếng Anh: College of Industry and Trade
Điện thoại: (0211) 3 511 836
Hotline: 0359.948.997
Địa chỉ: Số 01, Chùa Cấm, Phường Trưng Nhị, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Cao đẳng các ngành Năm 0
STT Tên ngành Điểm chuẩn
Hiện chưa có dữ liệu.