Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại Vĩnh Long

Mã trường: KSV
Tên viết tắt: UEH
Tên tiếng Việt: Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại Vĩnh Long
Tên tiếng Anh: University of Economics Ho Chi Minh City - Vinh Long Campus
Điện thoại: 02703 823 443
Hotline: 0899.00.29.39
Địa chỉ: 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Tiếng Anh thương mại 17
2 Quản trị Kinh doanh 17
3 Marketing 17
4 Kinh doanh quốc tế 17
5 Thương mại điện tử 17
6 Ngân hàng 17
7 Tài chính 17
8 Kế toán doanh nghiệp 17
9 Luật kinh tế 17
10 Công nghệ và đổi mới sáng tạo 17
11 Robot và Trí tuệ nhân tạo (Hệ kỹ sư) 17
12 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 17
13 Kinh doanh nông nghiệp 17
14 Quản trị khách sạn 17

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Tiếng Anh thương mại 40
2 Quản trị Kinh doanh 40
3 Marketing 40
4 Kinh doanh quốc tế 40
5 Thương mại điện tử 40
6 Ngân hàng 40
7 Tài chính 40
8 Kế toán doanh nghiệp 40
9 Luật kinh tế 40
10 Công nghệ và đổi mới sáng tạo 40
11 Robot và Trí tuệ nhân tạo (Hệ kỹ sư) 40
12 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 40
13 Kinh doanh nông nghiệp 40
14 Quản trị khách sạn 40
15 Chương trình Cử nhân quốc tế Mekong 40

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Tiếng Anh thương mại 600
2 Quản trị Kinh doanh 600
3 Marketing 600
4 Kinh doanh quốc tế 600
5 Thương mại điện tử 550
6 Ngân hàng 600
7 Tài chính 600
8 Kế toán doanh nghiệp 600
9 Luật kinh tế 550
10 Công nghệ và đổi mới sáng tạo 550
11 Robot và Trí tuệ nhân tạo (Hệ kỹ sư) 550
12 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 600
13 Kinh doanh nông nghiệp 550
14 Quản trị khách sạn 550
15 Chương trình Cử nhân quốc tế Mekong 600