Nhạc viện TP.HCM

Mã trường: NVS
Tên viết tắt: HCMCONS
Tên tiếng Việt: Nhạc viện TP.HCM
Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Conservatory of Music
Website: hcmcons.vn
Email:
Điện thoại: 028 38 225841
Hotline:
Địa chỉ: 112 Nguyễn Du, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2023