Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng

Mã trường: DDG
Tên viết tắt: FPE-UD
Tên tiếng Việt: Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng
Tên tiếng Anh: THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION, DANANG UNIVERSITY
Website: fpe.udn.vn/
Điện thoại: 0236 3841 325
Hotline:
Địa chỉ: 62 Ngô Sĩ Liên, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới:
 kenhtuyensinhhuongnghiep@gmail.com

Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 0
STT Tên ngành Điểm chuẩn
Hiện chưa có dữ liệu.