Đại học Y Dược - ĐHQG Hà Nội

Mã trường: QHY
Tên viết tắt: SMP
Tên tiếng Việt: Đại học Y Dược - ĐHQG Hà Nội
Tên tiếng Anh: School Of Medicine and Pharmacy
Điện thoại: (024) 3745.0188
Hotline:
Địa chỉ: 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Y khoa 27.3
2 Dược học 25.7
3 Răng - Hàm - Mặt (CTĐT CLC theo đặc thù đơn vị) 26.4
4 Điều dưỡng 24.25
5 Kỹ thuật xét nghiệm y học 25.15
6 Kỹ thuật hình ảnh y học 24.55

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Y khoa 22.7
2 Dược học 21.75
3 Răng - Hàm - Mặt (CTĐT CLC theo đặc thù đơn vị) 21.3
4 Điều dưỡng 17.9
5 Kỹ thuật xét nghiệm y học 19.5