Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế

Mã trường: DHS
Tên viết tắt: HUCE
Tên tiếng Việt: Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế
Tên tiếng Anh: HUE UNIVERSITY OF EDUCATION
Điện thoại: 0234.3822132
Hotline: 0234 3619 777
Địa chỉ: 34 Lê Lợi, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Tiểu học 18.5
2 Giáo dục Công dân 18.5
3 Giáo dục chính trị 18.5
4 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 18.5
5 Sư phạm Toán học 18.5
6 Sư phạm Tin học 18.5
7 Sư phạm Vật lý 18.5
8 Sư phạm Hoá học 18.5
9 Sư phạm Sinh học 18.5
10 Sư phạm Lịch sử 18.5
11 Sư phạm Địa lý 18.5
12 Sư phạm âm nhạc 18
13 Sư phạm công nghệ 19
14 Sư phạm Khoa học tự nhiên 18.5
15 Giáo dục pháp luật 18.5
16 Sư phạm Lịch sử- Địa lý 18.5
17 Tâm lý học giáo dục 15
18 Hệ thống thông tin 15

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Tiểu học 24
2 Giáo dục Công dân 24
3 Giáo dục chính trị 24
4 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 24
5 Sư phạm Toán học 24
6 Sư phạm Tin học 24
7 Sư phạm Vật lý 24
8 Sư phạm Hoá học 24
9 Sư phạm Sinh học 24
10 Sư phạm Lịch sử 24
11 Sư phạm Địa lý 24
12 Sư phạm âm nhạc 24
13 Sư phạm công nghệ 24
14 Sư phạm Khoa học tự nhiên 24
15 Giáo dục pháp luật 24
16 Sư phạm Lịch sử- Địa lý 24
17 Tâm lý học giáo dục 18
18 Hệ thống thông tin 18