Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế

Mã trường: DHS
Tên viết tắt: HUCE
Tên tiếng Việt: Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế
Tên tiếng Anh: HUE UNIVERSITY OF EDUCATION
Điện thoại: 0234.3822132
Hotline: 0234 3619 777
Địa chỉ: 34 Lê Lợi, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Mầm non 19
2 Giáo dục Tiểu học 25.25
3 Giáo dục Tiểu học 25.25
4 Giáo dục công dân 19
5 Giáo dục chính trị 19
6 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 19
7 Sư phạm Toán học 24
8 Sư phạm Toán học 24
9 Sư phạm Tin học 19
10 Sư phạm Tin học 23
11 Sư phạm Vật lý 19
12 Sư phạm Vật lý 26
13 Sư phạm Hoá học 22
14 Sư phạm Hoá học 22
15 Sư phạm Sinh học 19
16 Sư phạm Sinh học 19
17 Sư phạm Ngữ văn 25
18 Sư phạm Lịch sử 25
19 Sư phạm Địa lý 24.25
20 Sư phạm Âm nhạc 18
21 Sư phạm Công nghệ 19
22 Sư phạm Khoa học tự nhiên 19
23 Giáo dục pháp luật 24
24 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 19
25 Tâm lý học giáo dục 15
26 Hệ thống thông tin 15
27 Vật lý (Tiên tiến) 26