Ngành Công nghệ và kinh doanh thực phẩm

Mã ngành: 7540108

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ và kinh doanh thực phẩm

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024