Quảng cáo 1
Tra cứu ngành đào tạo

Ngành Công nghệ giáo dục

Mã ngành: ED2

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Công nghệ giáo dục

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022
1 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 26.4 0

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022

Xét điểm thi ĐGNL

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2021 2022