Ngành Bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị

Mã ngành: 7580111

CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH NGÀNH Bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị

Xét điểm thi tốt nghiệp

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm học bạ

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024

Xét điểm thi ĐGNL, ĐGTD

STT Tên Trường Điểm chuẩn
2023 2024