Trường Sĩ Quan Phòng Hóa

Mã trường: HGH
Tên viết tắt: CCE
Tên tiếng Việt: Trường Sĩ Quan Phòng Hóa
Tên tiếng Anh: COMMANDER CHEMICAL OF ENGINEERING
Website:
Email:
Điện thoại:
Hotline:
Địa chỉ:
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học-Nam miền Bắc 23.65
2 Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học-Nam miền Nam 22.7