Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Sĩ Quan Phòng Hóa

Mã trường: HGH
Tên tiếng Việt: Trường Sĩ Quan Phòng Hóa
Tên tiếng Anh: COMMANDER CHEMICAL OF ENGINEERING
Địa chỉ:
Website:
Email:
Điện thoại:
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học-Nam miền Bắc 23.65
2 Chỉ huy Kỹ thuật Hóa học-Nam miền Nam 22.7