Trường Đại học Y Dược TP.HCM

Mã trường: YDS
Tên viết tắt: UMP HCM
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Y Dược TP.HCM
Tên tiếng Anh: UNIVERSITY OF MEDICIN AND PHARMACY, HO CHI MINH CITY
Điện thoại: (028) 3855 8411
Hotline:
Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, Q.5, TP. Hồ Chí Minh
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Y khoa 27.55
2 Y khoa (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 26.6
3 Y học dự phòng 21
4 Y học dự phòng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 23.35
5 Y học cổ truyền 24.2
6 Y học cổ truyền (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 22.25
7 Dược học 25.5
8 Dược học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 23.85
9 Điều dưỡng 20.3
10 Điều dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 20.3
11 Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức 23.25
12 Hộ sinh 19.05
13 Dinh dưỡng 20.35
14 Dinh dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 20.95
15 Răng - Hàm - Mặt 27
16 Răng - Hàm - Mặt (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 26.25
17 Kỹ thuật phục hình răng 24.3
18 Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 23.45
19 Kỹ thuật xét nghiệm y học 24.5
20 Kỹ thuật hình ảnh y học 23
21 Kỹ thuật phục hồi chức năng 20.6
22 Y tế công cộng 19.1
23 Y tế công cộng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 22.25