Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Mã trường: MTU
Tên viết tắt: MTU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Tên tiếng Anh: Mien Tay Construction University
Điện thoại: (0270) 3825903
Hotline:
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kiến trúc 14 Điểm môn Vẽ mỹ thuật >= 5.0
2 Kiến trúc Công trình 14 Điểm môn Vẽ mỹ thuật >= 5.0
3 Kiến trúc Nội thất 14 Điểm môn Vẽ mỹ thuật >= 5.0
4 Kiến trúc Đồ họa 14 Điểm môn Vẽ mỹ thuật >= 5.0
5 Kỹ thuật xây dựng 14
6 Quản lý Đô thị và Công trình 14 Điểm môn Vẽ mỹ thuật >= 5.0
7 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 14
8 Kỹ thuật cấp thoát nước 14
9 Kỹ thuật môi trường 14
10 Kế toán 14
11 Công nghệ thông tin 14

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kiến trúc 18 Điểm môn Vẽ mỹ thuật >= 5.0
2 Kiến trúc Công trình 18 Điểm môn Vẽ mỹ thuật >= 5.0
3 Kiến trúc Nội thất 18 Điểm môn Vẽ mỹ thuật >= 5.0
4 Kiến trúc Đồ họa 18 Điểm môn Vẽ mỹ thuật >= 5.0
5 Kỹ thuật xây dựng 18
6 Quản lý Đô thị và Công trình 18 Điểm môn Vẽ mỹ thuật >= 5.0
7 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 18
8 Kỹ thuật cấp thoát nước 18
9 Kỹ thuật môi trường 18
10 Kế toán 18
11 Công nghệ thông tin 18