Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Mã trường: MTU
Tên viết tắt: MTU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Tên tiếng Anh: Mien Tay Construction University
Điện thoại: (0270) 3825903
Hotline:
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kiến trúc 14 Điểm môn Vẽ mỹ thuật >= 5.0
2 Kiến trúc Công trình 14 Điểm môn Vẽ mỹ thuật >= 5.0
3 Kiến trúc Nội thất 14 Điểm môn Vẽ mỹ thuật >= 5.0
4 Kiến trúc Đồ họa 14 Điểm môn Vẽ mỹ thuật >= 5.0
5 Kỹ thuật xây dựng 14
6 Quản lý Đô thị và Công trình 14 Điểm môn Vẽ mỹ thuật >= 5.0
7 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 14
8 Kỹ thuật cấp thoát nước 14
9 Kỹ thuật môi trường 14
10 Kế toán 14
11 Công nghệ thông tin 14

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Kiến trúc 18 Điểm môn Vẽ mỹ thuật >= 5.0
2 Kiến trúc Công trình 18 Điểm môn Vẽ mỹ thuật >= 5.0
3 Kiến trúc Nội thất 18 Điểm môn Vẽ mỹ thuật >= 5.0
4 Kiến trúc Đồ họa 18 Điểm môn Vẽ mỹ thuật >= 5.0
5 Kỹ thuật xây dựng 18
6 Quản lý Đô thị và Công trình 18 Điểm môn Vẽ mỹ thuật >= 5.0
7 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 18
8 Kỹ thuật cấp thoát nước 18
9 Kỹ thuật môi trường 18
10 Kế toán 18
11 Công nghệ thông tin 18