Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Tân Trào

Mã trường: TQU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Tân Trào
Tên tiếng Anh: TAN TRAO UNIVERSITY
Địa chỉ: Km 6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại: 02073 892 012
Hotline: 0326.626.888
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 0