Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM

Mã trường: DTM
Tên viết tắt: HCMUNRE
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM
Tên tiếng Anh: HO CHI MINH UNIVERSITY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
Website: hcmunre.edu.vn/
Email:
Điện thoại:
Hotline:
Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 30
2 Bất động sản 24
3 Địa chất học 20
4 Khí tượng và khí hậu học 19
5 Thuỷ văn học 20
6 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 20
7 Hệ thống thông tin 28
8 Công nghệ Thông tin 28.5
9 Công nghệ kỹ thuật môi trường 20
10 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 20
11 Quản lý đô thị và công trình 20
12 Kỹ thuật tài nguyên nước 20
13 Kỹ thuật cấp thoát nước 20
14 Quản lý tài nguyên và môi trường 20
15 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 20
16 Quản lý đất đai 29
17 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước 20
18 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo 19.5

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị kinh doanh 26
2 Bất động sản 24.5
3 Địa chất học 24.75
4 Khí tượng và khí hậu học 24.75
5 Thuỷ văn học 24.75
6 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 23.75
7 Hệ thống thông tin 23.75
8 Công nghệ Thông tin 24.5
9 Công nghệ kỹ thuật môi trường 23.25
10 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 23.75
11 Quản lý đô thị và công trình 23.25
12 Kỹ thuật tài nguyên nước 24.75
13 Kỹ thuật cấp thoát nước 23.5
14 Quản lý tài nguyên và môi trường 23.25
15 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 23.75
16 Quản lý đất đai 26.5
17 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước 23.75
18 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo 24.25