Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM

Mã trường: DTM
Tên viết tắt: HCMUNRE
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM
Tên tiếng Anh: HO CHI MINH UNIVERSITY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
Website: hcmunre.edu.vn/
Email:
Điện thoại:
Hotline:
Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2021

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành
1 Quản trị kinh doanh 24
2 Địa chất học 15
3 Khí tượng và khí hậu học 15
4 Thuỷ văn học 15
5 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 15
6 Hệ thống thông tin 15
7 Công nghệ thông tin 24
8 Công nghệ kỹ thuật môi trường 15
9 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 15
10 Kỹ thuật tài nguyên nước 15
11 Kỹ thuật cấp thoát nước 15
12 Quản lý tài nguyên và môi trường 15
13 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 15
14 Quản lý đất đai 22
15 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước 15
16 Quản lý tài nguyên khoáng sản 15
17 Quản lý tài nguyên và môi trường 15

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành
1 Quản trị kinh doanh 21
2 Địa chất học 20.5
3 Khí tượng và khí hậu học 20.5
4 Thuỷ văn học 20.5
5 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 20.5
6 Hệ thống thông tin 20.5
7 Công nghệ thông tin 21
8 Công nghệ kỹ thuật môi trường 20.5
9 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 20.5
10 Kỹ thuật tài nguyên nước 20.5
11 Kỹ thuật cấp thoát nước 20.5
12 Quản lý tài nguyên và môi trường 20.5
13 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 20.5
14 Quản lý đất đai 21
15 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước 20.5
16 Quản lý tài nguyên khoáng sản 20.5
17 Quản lý tài nguyên và môi trường 20.5