Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM

Mã trường: DTM
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM
Tên tiếng Anh: HO CHI MINH UNIVERSITY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Website: hcmunre.edu.vn/
Email:
Điện thoại:
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Quản trị kinh doanh 16
2 Địa chất học 14
3 Khí tượng và khí hậu học 14
4 Thuỷ văn học 14
5 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 14
6 Hệ thống thông tin 15
7 Công nghệ Thông tin 15
8 Công nghệ kỹ thuật môi trường 14
9 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 14
10 Kỹ thuật tài nguyên nước 14
11 Kỹ thuật cấp thoát nước 14
12 Quản lý tài nguyên và môi trường 15
13 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 14
14 Quản lý đất đai 15
15 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước 14
16 Quản lý tài nguyên khoáng sản 14
17 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo 14

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành
1 Quản trị kinh doanh 18
2 Địa chất học 18
3 Khí tượng và khí hậu học 18
4 Thuỷ văn học 18
5 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 18
6 Hệ thống thông tin 18
7 Công nghệ Thông tin 18
8 Công nghệ kỹ thuật môi trường 18
9 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 18
10 Kỹ thuật tài nguyên nước 18
11 Kỹ thuật cấp thoát nước 18
12 Quản lý tài nguyên và môi trường 18
13 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 18
14 Quản lý đất đai 18
15 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước 18
16 Quản lý tài nguyên khoáng sản 18
17 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo 18