Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Mã trường: DKQ
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Tên tiếng Anh: UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY
Địa chỉ: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Website: tckt.edu.vn/
Điện thoại: 0255 3 845 578
Hotline: 0345 326 999
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 15 Cơ sở chính tại Quảng Ngãi
2 Kinh doanh quốc tế 15 Cơ sở chính tại Quảng Ngãi
3 15 Cơ sở chính tại Quảng Ngãi
4 15 Cơ sở chính tại Quảng Ngãi
5 Luật kinh tế 15 Cơ sở chính tại Quảng Ngãi
6 Kiểm toán 15 Cơ sở chính tại Quảng Ngãi
7 Quản trị kinh doanh 15 Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế
8 Kinh doanh quốc tế 15 Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế
9 Tài chính - ngân hàng 15 Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế
10 Kế toán 15 Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế
11 Luật kinh tế 15 Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế