Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

Mã trường: TDH
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
Tên tiếng Anh: Hanoi University Physical Education and Sports
Địa chỉ: Xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Email:
Điện thoại: (024) 33866 058
Hotline:
Thông tin khác: