Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Mã trường: SP2
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tên tiếng Anh: Ha Noi Pedagogiccal University 2
Địa chỉ: Số 32, đường Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hòa, Tx. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Website: hpu2.edu.vn/
Điện thoại: 0211 3.863.416
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 25
2 Giáo dục Tiểu học 31
3 Giáo dục Công dân 25
4 Giáo dục Thể chất 25
5 Sư phạm Toán học 25
6 Sư phạm Tin học 25
7 Sư phạm Vật lý 25
8 Sư phạm Hoá học 25
9 Sư phạm Sinh học 25
10 25
11 Sư phạm Lịch sử 25
12 25
13 Sư phạm công nghệ 25
14 20
15 Ngôn ngữ Trung Quốc 26
16 Việt Nam học 20
17 Thông tin - thư viện 20
18 20
19 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 25

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành
1 32
2 Giáo dục Tiểu học 32
3 Giáo dục Công dân 32
4 Giáo dục Thể chất 32
5 Sư phạm Toán học 32
6 Sư phạm Tin học 32
7 Sư phạm Vật lý 32
8 Sư phạm Hoá học 32
9 Sư phạm Sinh học 32
10 32
11 Sư phạm Lịch sử 32
12 32
13 Sư phạm công nghệ 32
14 26
15 Ngôn ngữ Trung Quốc 26
16 Việt Nam học 26
17 Thông tin - thư viện 26
18 26
19 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 32