Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Mã trường: SP2
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tên tiếng Anh: Ha Noi Pedagogiccal University 2
Địa chỉ: Số 32, đường Nguyễn Văn Linh, P. Xuân Hòa, Tx. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Website: hpu2.edu.vn/
Điện thoại: 0211 3.863.416
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Giáo dục Tiểu học 31
2 Giáo dục Công dân 25
3 Giáo dục Thể chất 25
4 Sư phạm Toán học 25
5 Sư phạm Tin học 25
6 Sư phạm Vật lý 25
7 Sư phạm Hoá học 25
8 Sư phạm Sinh học 25
9 Sư phạm Lịch sử 25
10 Sư phạm công nghệ 25
11 Ngôn ngữ Anh 20
12 Ngôn ngữ Trung Quốc 26
13 Việt Nam học 20
14 Thông tin - thư viện 20
15 Công nghệ Thông tin 20
16 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 25

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành
1 Giáo dục Tiểu học 32
2 Giáo dục Công dân 32
3 Giáo dục Thể chất 32
4 Sư phạm Toán học 32
5 Sư phạm Tin học 32
6 Sư phạm Vật lý 32
7 Sư phạm Hoá học 32
8 Sư phạm Sinh học 32
9 Sư phạm Lịch sử 32
10 Sư phạm công nghệ 32
11 Ngôn ngữ Anh 26
12 Ngôn ngữ Trung Quốc 26
13 Việt Nam học 26
14 Thông tin - thư viện 26
15 Công nghệ Thông tin 26
16 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 32