Trường Đại học Sư phạm - Đại Học Đà Nẵng

Mã trường: DDS
Tên viết tắt:
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Sư phạm - Đại Học Đà Nẵng
Tên tiếng Anh:
Website: ued.udn.vn
Email:
Điện thoại: (0236) 3.841.323
Hotline:
Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Giáo dục Tiểu học 24.8
2 Giáo dục Chính trị 23
3 Sư phạm Toán học 25
4 Sư phạm Tin học 19.4
5 Sư phạm Vật lý 23.75
6 Sư phạm Hoá học 24.15
7 Sư phạm Sinh học 19.25
8 Sư phạm Ngữ văn 25.75
9 Sư phạm Lịch sử 25
10 Sư phạm Địa lý 23.75
11 Giáo dục Mầm non 19.35
12 Sư phạm Âm nhạc 20.16
13 Sư phạm Khoa học tự nhiên 21
14 Sư phạm Lịch sử Địa lý 23.25
15 Giáo dục Công dân 22.75
16 Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học 22.75
17 Giáo dục thể chất 21.94
18 Công nghệ Sinh học 16.85
19 Hóa học 16
20 Công nghệ thông tin 22.3
21 Công nghệ thông tin (chất lượng cao) 22.35
22 Văn học 20
23 Lịch sử 15.5
24 Địa lý học 20.5
25 Việt Nam học 18.75
26 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa Du lịch - Chất lượng cao) 19
27 Văn hoá học 15.25
28 Tâm lý học 21.5
29 Tâm lý học (Chất lượng cao) 21.6
30 Công tác xã hội 20.75
31 Báo chí 24.15
32 Báo chí (Chất lượng cao) 24.25
33 Quản lý tài nguyên và môi trường 15.85
34 Vật lý kỹ thuật 15.8