Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Sư phạm - Đại Học Đà Nẵng

Mã trường: DDS
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Sư phạm - Đại Học Đà Nẵng
Tên tiếng Anh:
Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Website: ued.udn.vn
Email:
Điện thoại: (0236) 3.841.323
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Giáo dục Tiểu học 21.5 TO >= 7
2 Giáo dục chính trị 18.5 VA >= 4.5
3 Sư phạm Toán học 20.5 TO >= 8
4 Sư phạm Tin học 18.5 TO >= 8
5 Sư phạm Vật lý 18.5 LI >= 6.75
6 Sư phạm Hoá học 18.5 HO >= 6.25, TTNV <= 5
7 Sư phạm Sinh học 18.5 SI >= 6.25, TTNV <= 2
8 21 VA >= 4.5
9 Sư phạm Lịch sử 18.5 SU >= 5, TTNV <= 3
10 Sư phạm Địa lý 18.5 DI >= 7.5
11 19.25 NK2 >= 7.5, TTNV <= 1
12 Sư phạm âm nhạc 19 NK4 >= 7.5
13 Sư phạm Khoa học tự nhiên 18.5 TO >= 7.4
14 Sư phạm Lịch sử- Địa lý 18.5 VA >= 7.25
15 Giáo dục Công dân 18.5 VA >= 4.5
16 Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học 18.5 TO > 6.8
17 Sư phạm công nghệ 18.5 TO >= 7.4
18 Giáo dục Thể chất 18.5
19 Công nghệ Sinh học 15 TO >= 6.2
20 Hoá học 15 HO >= 5.75
21 15 TO >= 6.6
22 Văn học 15 VA >= 6.75
23 Lịch sử 15 SU >= 4
24 Địa lý học 15 DI >= 5.25 TTNV <= 2
25 Việt Nam học 16.5 VA >= 5.5,TTNV <= 1
26 Văn hoá học 15 VA >= 6
27 15.5 TTNV <= 3
28 Công tác xã hội 15 VA >= 4.75
29 Báo chí 21 VA >= 6.5
30 Quản lý tài nguyên và môi trường 15 TO >= 7.2

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành
1 Giáo dục Tiểu học 20
2 Giáo dục chính trị 20
3 Sư phạm Toán học 20
4 Sư phạm Tin học 20
5 Sư phạm Vật lý 20
6 Sư phạm Hoá học 20
7 Sư phạm Sinh học 20
8 20
9 Sư phạm Lịch sử 20
10 Sư phạm Địa lý 20
11 20
12 Sư phạm âm nhạc 20
13 Sư phạm Khoa học tự nhiên 20
14 Sư phạm Lịch sử- Địa lý 20
15 Giáo dục Công dân 20
16 Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học 20
17 Sư phạm công nghệ 20
18 Công nghệ Sinh học 16
19 Hoá học 16
20 16
21 Văn học 16
22 Lịch sử 16
23 Địa lý học 17
24 Văn hoá học 16
25 17
26 Công tác xã hội 16
27 Báo chí 18
28 Quản lý tài nguyên và môi trường 16