Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Sao Đỏ

Mã trường: SDU
Tên viết tắt:
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Sao Đỏ
Tên tiếng Anh:
Điện thoại: (0220) 3882 269
Hotline:
Địa chỉ: Số 24 phố Thái Học 2, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành
1 Ngôn ngữ Anh 15
2 Ngôn ngữ Trung Quốc 16
3 Việt Nam học 15
4 Quản trị kinh doanh 15.5
5 Kế toán 15.5
6 Công nghệ thông tin 16
7 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 16
8 Công nghệ kỹ thuật ô tô 16
9 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16
10 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 15.5
11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 16
12 Công nghệ thực phẩm 15
13 Công nghệ dệt, may 15.5

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành
1 Ngôn ngữ Anh 18 Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12
2 Ngôn ngữ Trung Quốc 18 Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12
3 Việt Nam học 18 Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12
4 Quản trị kinh doanh 18 Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12
5 Kế toán 18 Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12
6 Công nghệ thông tin 18 Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12
7 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18 Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12
8 Công nghệ kỹ thuật ô tô 18 Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12
9 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18 Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12
10 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 18 Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12
11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 18 Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12
12 Công nghệ thực phẩm 18 Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12
13 Công nghệ dệt, may 18 Tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12