Trường Đại học Sao Đỏ

Mã trường: SDU
Tên viết tắt: SDU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Sao Đỏ
Tên tiếng Anh: SAODO UNIVERSITY
Điện thoại: (0220) 3882 269
Hotline: 0966 210 888
Địa chỉ: Số 24 phố Thái Học 2, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 2022

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 16
2 Ngôn ngữ Trung Quốc 17
3 Việt Nam học 16
4 Quản trị kinh doanh 16
5 Kế toán 16
6 Công nghệ Thông tin 17
7 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17
8 Công nghệ kỹ thuật ô tô 17
9 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 17
10 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 16
11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 17
12 Công nghệ thực phẩm 16
13 Công nghệ dệt, may 16
14 Kỹ thuật cơ điện tử 16
15 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 16
16 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16

Xét điểm học bạ THPT

STT Tên ngành Điểm chuẩn
1 Ngôn ngữ Anh 20 Xét tổng điểm TB lớp 10, 11, HKI lớp 12: 18 điểm)
2 Ngôn ngữ Trung Quốc 20 Xét tổng điểm TB lớp 10, 11, HKI lớp 12: 18 điểm)
3 Việt Nam học 20 Xét tổng điểm TB lớp 10, 11, HKI lớp 12: 18 điểm)
4 Quản trị kinh doanh 20 Xét tổng điểm TB lớp 10, 11, HKI lớp 12: 18 điểm)
5 Kế toán 20 Xét tổng điểm TB lớp 10, 11, HKI lớp 12: 18 điểm)
6 Công nghệ Thông tin 20 Xét tổng điểm TB lớp 10, 11, HKI lớp 12: 18 điểm)
7 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 20 Xét tổng điểm TB lớp 10, 11, HKI lớp 12: 18 điểm)
8 Công nghệ kỹ thuật ô tô 20 Xét tổng điểm TB lớp 10, 11, HKI lớp 12: 18 điểm)
9 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 20 Xét tổng điểm TB lớp 10, 11, HKI lớp 12: 18 điểm)
10 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 20 Xét tổng điểm TB lớp 10, 11, HKI lớp 12: 18 điểm)
11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 20 Xét tổng điểm TB lớp 10, 11, HKI lớp 12: 18 điểm)
12 Công nghệ thực phẩm 20 Xét tổng điểm TB lớp 10, 11, HKI lớp 12: 18 điểm)
13 Công nghệ dệt, may 20 Xét tổng điểm TB lớp 10, 11, HKI lớp 12: 18 điểm)
14 Kỹ thuật cơ điện tử 20 Xét tổng điểm TB lớp 10, 11, HKI lớp 12: 18 điểm)
15 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 20 Xét tổng điểm TB lớp 10, 11, HKI lớp 12: 18 điểm)
16 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20 Xét tổng điểm TB lớp 10, 11, HKI lớp 12: 18 điểm)