Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học RMIT VIET NAM

Mã trường: RMU
Tên tiếng Việt: Trường Đại học RMIT VIET NAM
Tên tiếng Anh: RMIT University Vietnam
Địa chỉ: 702 đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Website: rmit.edu.vn/
Điện thoại: (028) 37761369
Hotline:
Thông tin khác:
Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 0