Trường Đại học RMIT VIET NAM

Mã trường: RMU
Tên viết tắt: RMIT
Tên tiếng Việt: Trường Đại học RMIT VIET NAM
Tên tiếng Anh: RMIT University Vietnam
Điện thoại: (028) 37761369
Hotline:
Địa chỉ: 702 đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tuyển sinh Đại Học các ngành Năm 0
STT Tên ngành Điểm chuẩn
Hiện chưa có dữ liệu.