Quảng cáo 1
Tra cứu thông tin tuyển sinh, Điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng

Trường Đại học Phú Xuân

Mã trường: DPX
Tên viết tắt:
Tên tiếng Việt: Trường Đại học Phú Xuân
Tên tiếng Anh:
Email:
Điện thoại: 0234-3845885
Hotline:
Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế

Thông tin khác:


Tuyển sinh Đại Học các ngành NĂM 2020

Xét điểm thi THPTQG

STT Tên ngành
1 Ngôn ngữ Anh 15.5
2 Ngôn ngữ Trung Quốc 15.5
3 Việt Nam học 16.5
4 Quản trị kinh doanh 16.5
5 Kế toán 15
6 Công nghệ thông tin 15.4
7 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 15

Xét điểm học bạ

STT Tên ngành
1 Thiết kế đồ họa 18 Phương thức Điểm học bạ cả năm lớp 11– Điểm học bạ HK1 – lớp 12– Điểm học bạ cả năm lớp 12
2 Ngôn ngữ Anh 18 Phương thức Điểm học bạ cả năm lớp 11– Điểm học bạ HK1 – lớp 12– Điểm học bạ cả năm lớp 12
3 Ngôn ngữ Trung Quốc 18 Phương thức Điểm học bạ cả năm lớp 11– Điểm học bạ HK1 – lớp 12– Điểm học bạ cả năm lớp 12
4 Việt Nam học 18 Phương thức Điểm học bạ cả năm lớp 11– Điểm học bạ HK1 – lớp 12– Điểm học bạ cả năm lớp 12
5 Quản trị kinh doanh 18 Phương thức Điểm học bạ cả năm lớp 11– Điểm học bạ HK1 – lớp 12– Điểm học bạ cả năm lớp 12
6 Tài chính - ngân hàng 18 Phương thức Điểm học bạ cả năm lớp 11– Điểm học bạ HK1 – lớp 12– Điểm học bạ cả năm lớp 12
7 Kế toán 18 Phương thức Điểm học bạ cả năm lớp 11– Điểm học bạ HK1 – lớp 12– Điểm học bạ cả năm lớp 12
8 Công nghệ thông tin 18 Phương thức Điểm học bạ cả năm lớp 11– Điểm học bạ HK1 – lớp 12– Điểm học bạ cả năm lớp 12
9 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18 Phương thức Điểm học bạ cả năm lớp 11– Điểm học bạ HK1 – lớp 12– Điểm học bạ cả năm lớp 12
10 Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 18 Phương thức Điểm học bạ cả năm lớp 11– Điểm học bạ HK1 – lớp 12– Điểm học bạ cả năm lớp 12